آموزش تعویض بورد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت asustehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

آموزش تعویض برد دوربین رو به جلو Asus Transformer T100 کار نسبتا آسانی است. کاربران می توانند این کار را در منزل خود و در مدت زمانی حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انجام دهند. در سایت asustehran.com آموزش تعویض برد دوربین رو به جلو به صورت گام به گام بررسی می شود. و همانطور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

در یک نگاه :

تبلت را با فشار دادن دکمه نقره ای بزرگ زیر تبلت از پایه جدا کنید. دکمه نقره ای در پایه تبلت قرار دارد. تبلت را با بلند کردن آن بردارید. ابزار باز کردن را داخل درز کیس تبلت قرار دهید و به آرامی به سمت بالا بکشید. با یک نیروی کوچکی، جدا شدن کلیپ هارا احساس خواهید کرد. ابزار را در امتداد تمام چهار لبه تبلت قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که تمامی کلیپ ها آزاد شده اند. کیس پشتی را بردارید. برد دوربین در مربع قرمز این تصویر واقع شده است.با استفاده از پیچ گوشتی دو پیچ بر روی برد دوربین را باز کنید. کلیدهای پاور نگهدارنده کلیپ (گیره ) بر روی مادربرد را بالا ببرید و کابل را بیرون بکشید.در اتصالات دوربین، نوار نقره ای که به تبلت وصل می شود را پیدا کنید. نوار نقره ای را از تبلت در هر دو طرف اتصالات جدا کنید.به آرامی کابل نوار نارنجی را از پورت اتصال بیرون بکشید.

درجه سختی کار :  آسان

تعداد مراحل : ۹

زمان مورد نیاز :۱۰ تا ۱۵ دقیقه

مرحله اول :

 • تبلت را با فشار دادن دکمه نقره ای بزرگ زیر تبلت از پایه جدا کنید.
 • دکمه نقره ای در پایه تبلت قرار دارد.
آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

مرحله دوم:

 • ابزار باز کردن را داخل درز کیس تبلت قرار دهید و به آرامی به سمت بالا بکشید.
 • با یک نیروی کوچک، جدا شدن قاب از بدنه اصلی را احساس خواهید کرد.
آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

مرحله سوم :

 • ابزار را در امتداد تمام چهار لبه تبلت قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که تمامی اتصال ها آزاد شده اند.
آموزش تصویری تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

آموزش تصویری تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

مرحله چهارم :

 • کیس پشتی را بردارید.
آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Asus Transformer T100

مرحله پنجم :

 • برد دوربین در مربع قرمز این تصویر واقع شده است.
راهنمای تصویری تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای تصویری تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

مرحله ششم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی دو پیچ بر روی بورد دوربین را باز کنید.
راهنمای تصویری تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای تصویری تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای تصویری تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای تصویری تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

مرحله هفتم :

 • کابل کلیدهای پاور نگهدارنده بر روی مادربرد را بالا ببرید و کابل را بیرون بکشید.
راهنمای مرحله به مرحله تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای مرحله به مرحله تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای مرحله به مرحله تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای مرحله به مرحله تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای مرحله به مرحله تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای مرحله به مرحله تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

مرحله هشتم :

 • در اتصالات دوربین، نوار نقره ای که به تبلت وصل شده را پیدا کنید.
 • نوار نقره ای را از تبلت در هر دو طرف اتصالات جدا کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای مرحله به مرحله تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای مرحله به مرحله تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای مرحله به مرحله تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

مرحله نهم :

 • به آرامی کابل نوار نارنجی را از پورت اتصال بیرون بکشید.
راهنمای مرحله به مرحله تعویض بورد دوربین جلو Transformer T100

راهنمای مرحله به مرحله تعویض بورد دوربین جلو Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

آموزش تعویض برد دوربین جلو Transformer T100

5/5 - (1 امتیاز)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>