آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

 

آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت asustehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 کارسختی است. کاربران می توانند این کار را در منزل خود در مدت زمان ۲۰دقیقه انجام دهند. در سایت asustehran.com آموزش تعویض صفحه نمایش به صورت گام به گام بررسی می شود. و همانطور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

درجه سختی کار : سخت

تعداد مراحل :۱۴

مدت زمان : ۲۰ دقیقه

مرحله اول :

 • لپ تاپ را طوری قرا دهید که قاب پشتی آن به سمت شما باشد.
 • با استفاده از یک پیچ گوشتی، ده پیچ ۱۲ میلی متری را از پشت پنل باز کنید.
آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

 آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله دوم :

 • ابزاری را همانند شکل زیر بین قاب پشتی و بدنه اصلی لپ تاپ قرار دهید و همانند اهرم فشاری در راستای بالا به آن وارد کنید تا قاب پشتی را از بدنه اصلی جدا کنید.
 • این کار را تا زمانی که پنل از بدنه اصلی جدا شود ادامه دهید.
 • هنگامی که تمام درز را باز کردید، پانل را با دقت بلند کنید.
آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

 آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

آموزش تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله سوم :

 • با استفاده از یک پیچ گوشتی، دو پیچ ۶ میلی متری که لولا را نگه می دارند باز کنید.
راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله چهارم :

 • مرحله ۳ را در لولۀ مخالف تکرار کنید.
راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله پنجم :

 • با استفاده از یک پیچ گوشتی، یک پیچ ۴ میلی متری را از مادربرد باز کنید تا تراشه Intel را آزاد کند.
راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله ششم :

 • تراشه را به آرامی به سمت لولای لپ تاپ بکشید و از مادربرد جدا کنید.
راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله هفتم :

 • اتصال سیم سیاه مجاور فن از مادر برد را به آرامی با کشیدن آن به سمت بالا قطع کنید. 
 • ممکن است چند کلیک کوچک را بشنوید، اما نگران نباشید؛ این فقط صدای پین جدا شده است.
راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله هشتم :

 • هنگام پایین نگه داشتن صفحه، پایه لپ تاپ را به زاویه بین ۴۵ تا ۹۰ درجه برسانید.
 • به آرامی پایه را در جهت صفحه نمایش بکشید، صفحه را از پایه جدا کنید.
راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله نهم :

 • با استفاده از ابزار باز کردن پلاستیکی آبی، مربع هایی را که دو پیچ در جلوی صفحه نمایش را پوشش می دهند، بالا ببرید.
راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله دهم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی، پیچ های ۵ میلی متری را از هر دو طرف صفحه بردارید.
راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله یازدهم :

 • از ابزار بازکننده پلاستیکی استفاده کنید تا پوشش پلاستیکی را از روی صفحه بردارید، مهم نیست که شما از کجا شروع به کار کنید.
 • هنگامی که کیس را رها می کنید، برخی از تکان ها و صداهای بلند را می شنوید اما کاملا طبیعی است.ممکن است برخی از چسب ها در نزدیکی صفحه نمایش وجود داشته باشد، با ابزار پلاستیکی آن ها را می توان آسان جدا کرد.
راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله دوازدهم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی، چهار پیچ ۴ میلی متر را در امتداد لبه بردارید.
راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله سیزدهم :

 • همزمان صفحه را بلند کنید بچرخانید .هدف از این مرحله این است که اتصال را از سیم به صفحه ، نمایش دهد.
راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

مرحله چهاردهم :

 • به آرامی نوار روی سیم های اتصال را جدا کنید.اگر نمی توانید آن را بگیرید، سعی کنید از ابزار باز کردن برای بالا بردن لبه نوار استفاده کنید.
 • سیم را با کشیدن آن به طور مستقیم از روی صفحه جدا کنید.
 • صفحه نمایش در حال حاضر به طور کامل قطع شده است و می تواند از کیس جدا شود.
راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

راهنمای مرحله به مرحله تعویض صفحه نمایش Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>