آموزش تعویض مادربرد Asus N56VM

آموزش تعویض مادربرد Asus N56VM

آموزش تعویض مادربرد Asus N56VM

آموزش تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

آموزش تعویض مادربرد Asus N56VM

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت asustehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

آموزش تعویض مادربرد Asus N56VM کار نسبتا سختی است. کاربران به راحتی می توانند این کار را در منزل خود و در مدت زمانی حدود ۴۵ دقیقه انجام دهند. در سایت asustehran.com آموزش تعویض مادر برد به صورت گام به گام بررسی می شود. و همانطور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

در یک نگاه :

باتری و برق AC را خارج کنید.پیچ پوشش پایین را بردارید.پوشش پایینی را به سمت پایین بکشید.پیجی که درایو نوری را نگه می دارد را بردارید.درایو نوری را بیرون بکشید.

چهار عدد پیچ را خارج کنید.به آرامی هارد دیسک را به چپ بکشید.دو کابل را از ماژول بی سیم جدا کنید.تمامی پیچ هارا از پشت لپ تاپ خارج کنید.درب لپ تاپ را باز کنید. از ابزار باز کردن پلاستیکی برای کشیدن درب به سمت پایین استفاده کنید. هنگام باز کردن بسیار مراقب باشید تا کابل ها جدا نشوند.

مادربرد هنوز با چندین کابل به پرونده قسمت متصل است، بنابراین سعی نکنید آن را کاملا جدا کنید. قسمت فوقانی را با یک دست نگه دارید و از دست خود برای جدا کردن کابل سفید استفاده کنید.مادربرد هنوز با چندین کابل به قسمت پایین متصل است، بنابراین سعی نکنید آن را کاملا جدا کنید. همچنان قسمت بالای را با یک دست نگه دارید و از دست خود برای جدا کردن کابل سیاه استفاده کنید. قسمت فوقانی را با مادربرد بردارید.این بخش توسط یک کابل به سمت پایین مادربورد وصل شده است، بنابراین توصیه می شود آن را جدا کنید.

دو پیچ را نگه دارید که دارای VGA IC است.ابتدا کابل سیاه را جدا کنید و سپس کابل دیگر را خارج کنید.کابل سفید را به سادگی با کشیدن آن از اتصال جدا کنید.ابتدا با بلند کردن نگه دارنده سیاه، کابل لمسی را جدا کنید.ابتدا با کشیدن نگه دارنده های سیاه، دو کابل کیبورد را بردارید. پس از آن کابل آزاد می شود.چهار مادربرد را بردارید.پیچ نگه داشتن فن را بردارید.قطعه پلاستیکی که مادربورد را در جای خود قرار می دهد را بیرون بکشید.

 

درجه سختی کار : نسبتا سخت

تعداد مراحل : ۱۸

زمان مورد نیاز : ۴۵ دقیقه

مرحله اول :

 • باتری و برق AC را خارج کنید.

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

آموزش تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله دوم :

 • پیچ پوشش پایین را بردارید.

 • پوشش پایینی را به سمت پایین بکشید.

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

آموزش تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

آموزش تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله سوم :

 • پیجی که درایو نوری را نگه می دارد را بردارید.

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

آموزش تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله چهارم :

 • درایو نوری را بیرون بکشید.

راهنمای تصویری تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تصویری تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله پنجم :

 • چهار عدد پیچ را خارج کنید.
راهنمای تصویری تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تصویری تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تصویری تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تصویری تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله ششم :

 • به آرامی هارد دیسک را به چپ بکشید.
راهنمای تصویری تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تصویری تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله هفتم :

 • دو عدد رم را بردارید. 
 • آنها را به آرامی خارج کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که از نظر الکتریکی به برق متصل نباشید.
راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله هشتم :

 • دو کابل را از ماژول بی سیم جدا کنید.

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله نهم :

 • تمامی پیچ هارا از پشت لپ تاپ خارج کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله دهم :

 • درب لپ تاپ را باز کنید.

 • از ابزار باز کردن پلاستیکی برای کشیدن درب به سمت پایین استفاده کنید.

 • هنگام باز کردن بسیار مراقب باشید تا کابل ها جدا نشوند.

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله یازدهم :

 • مادربرد هنوز با چندین کابل به بدنه متصل است، بنابراین سعی نکنید آن را کاملا جدا کنید.

 • قسمت فوقانی را با یک دست نگه دارید و از دست خود برای جدا کردن کابل سفید استفاده کنید.

تعویض مادربرد Asus N56VM

تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله دوازدهم :

 • مادربرد هنوز با چندین کابل به قسمت پایین بدنه متصل است، بنابراین سعی نکنید آن را کاملا جدا کنید.

 • همچنان قسمت بالایی را با یک دست نگه دارید و از دست خود برای جدا کردن کابل سیاه استفاده کنید.

 • قسمت فوقانی را با مادربرد بردارید.

تعویض مادربرد Asus N56VM

تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله سیزدهم :

 • این بخش توسط یک کابل به سمت پایین مادربورد وصل شده است، بنابراین توصیه می شود آن را جدا کنید.

 • دو پیچ را نگه دارید که دارای VGA IC است

 • IC را بلند کنید.

تعویض مادربرد Asus N56VM

تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله چهاردهم :

 • ابتدا کابل سیاه را جدا کنید و سپس کابل دیگر را خارج کنید.

تعویض مادربرد Asus N56VM

تعویض مادربرد Asus N56VM

تعویض مادربرد Asus N56VM

تعویض مادربرد Asus N56VM

تعویض مادربرد Asus N56VM

تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله پانزدهم :

 • کابل سفید را به سادگی با کشیدن آن از اتصال جدا کنید.

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله شانزدهم :

 • ابتدا با بلند کردن نگه دارنده سیاه، کابل لمسی را جدا کنید.

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

آموزش تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

آموزش تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله هفدهم :

 • ابتدا با کشیدن نگه دارنده های سیاه، دو کابل کیبورد را بردارید. پس از آن کابل آزاد می شود.

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

مرحله هجدهم :

 • چهار مادربرد را بردارید.

 • پیچ نگه داشتن فن را بردارید.

 • قطعه پلاستیکی که مادربورد را در جای خود قرار می دهد را بیرون بکشید.

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

راهنمای تعویض مادربرد Asus N56VM

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>