آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت asustehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

آموزش تعویض مادر برد  Asus R510LA-RS71 کار  سختی نیست. کاربران با کمی سختی می توانند این کار را در منزل خود و در مدت زمانی حدود۳۰ دقیقه  انجام دهند. در سایت asustehran.com آموزش تعویض مادر برد به صورت گام به گام بررسی می شود. و همانطور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

درجه سختی کار :  متوسط

تعداد مراحل : ۲۰

زمان مورد نیاز :۳۰ دقیقه

مرحله اول :

 • به قفل های تعبیه شده در سیستم به سمت خارج فشار آورید. و آن را از سیستم جدا کنید.
آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله دوم :

 • با استفاده از انگشت شست، ابتدا قفل سمت راست را به سمت خارج و سپس قفل سمت چپ را به سمت خارج بکشید.
 • تا بتوانید باتری را جدا کنید.
آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله سوم :

 • پیچ های پایین پنل پشتی را به کمک پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش تعویض و تعمیر مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض و تعمیر مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض و تعمیر مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض و تعمیر مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله چهارم :

 • قابی که با پیچ ها به پنل پشت متصل شده بود را بردارید.
آموزش تعویض و تعمیر مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض و تعمیر مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله پنجم :

 • سه پیچ ۵٫۷ میلی متری که هارد دیسک را در جای خود قرار می دهد را باز کنید.
آموزش تعویض و تعمیر گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض و تعمیر گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله ششم :

 • هارد دیسک را به سمت چپ بکشید.
 • سپس آن را بلند کنید و از محفظه ای که در آن قرار دارد بردارید.
آموزش تعویض و تعمیر گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض و تعمیر گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض و تعمیر گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض و تعمیر گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض و تعمیر گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض و تعمیر گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله هفتم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی ، پیچ ۱۲٫۷ میلی متری پایین در چپ و راست سیستم را باز کنید.
آموزش تعویض گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله هشتم :

 • پوشش پایین را بکشید و بلند کنید.
آموزش تعویض گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض گام به گام مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله نهم :

 • باید یک منطقه آشکار در مرکز سمت راست پایین محفظه مطابق شکل وجود داشته باشد.
 • با بازکردن اتصالاتی که رم را در جای خود نگه داشته است رم را خارج کنید.
آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله دهم :

 • رم را خارج کنید .
آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله یازدهم :

 • باتری، هارد دیسک و RAM که جدا شد ، لپ تاپ باید شبیه به این تصویر باشد.
 • با استفاده از پیچ گوشتی، پیچ های ۴٫۷ میلی متری را که مشخص شده اند، بازکنید.
 • دو پیچ در بخش باتری، دو تا در خارج از قفل باتری و پنج تا در اطراف رم وجود دارد.
آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله دوازدهم :

 • وقتی تمام  پیچ ها برداشته شد ، انگشتان را در قسمت کشویی قرار دهید و  صفحه کلید را از پایین کامپیوتر جدا کنید.
 • همانطور که در تصویر دوم نشان داده شده است، پایین کیبورد ، کاوری است، باید آن را کاملا جداکرده و آن را برداشته و کنار بگذارید.
آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله سیزدهم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی، تمام پیچ های ۵٫۷ میلی متر باقی مانده در مادربرد و اطراف فن را باز کنید
آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله چهاردهم :

 • اطمینان حاصل کنید که پیچ نگه دارنده دیسک درایو در محل باز شده است، و سپس درایو خارج شود.
آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله پانزدهم :

 • تراشه زیر فن را که به مادربورد متصل شده است ، جدا کنید . (در مرحله ۳ باید پیچ را برداشته باشید)
آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله شانزدهم :

 • دو نوار آبی و سفید را بردارید.
 • برای جدا شدن آنها، براکت فلزی را که آنها را نگه  می دارد تکان دهید .
آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تعویض مرحله به مرحله مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله هفدهم :

 • سیم طلایی را از پشت آن بیرون بکشید و سپس آن را به بالا و پایین بکشید .
آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله هجدهم :

 • سیم ها را در سمت چپ مادربرد جدا کنید.
آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله نوزدهم:

 • برای جدا کردن مادربرد دست خود را در ناحیه ای که رم در آن قرار دارد گذاشته و آن را بکشید.
 • سپس با زاویه کمی به راست بکشید.
آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

مرحله بیستم :

 • برخی از مادربردهای جدید با فن متصل به فروش می رسد، اگر جایگزینی ندارید، پس شما باید فن را از مادربرد فعلی جدا کنید.
 • برای انجام این کار، پوشش مادربرد را برداشته و پیچ ها را از براکت باز کنید.
آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

آموزش تصویری تعویض مادر برد Asus R510LA-RS71

5/5 - (2 امتیاز)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>