آموزش تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش تعویض هارد دیسک Asus Q534U

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت asustehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

آموزش تعویض هارد دیسک Asus Q534U کار نسبتا سختی است. کاربران با کمی سختی می توانند این کار را در منزل خود و در مدت زمانی حدود ۱۰ دقیقه انجام دهند. در سایت asustehran.com آموزش تعویض هارد دیسک به صورت گام به گام بررسی می شود. و همانطور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

در یک نگاه :

اطمینان حاصل کنید که دستگاه از شارژر جدا شده و از برق خارج شده است. با استفاده از پیچ گوشتی تمام ۱۰ پیچ را باز کنید. پنل پشتی لپ تاپ را بردارید. برای خارج کردن پنل پشتی از یک ابزار مناسب استفاده کنید. زبانه سیاه و سفید که در کنار قسمت نقره ای رنگ هستند را بکشید و خارج کنید. (در تصویر پایین دیده می شود). به آرامی زبانه ی آبی را بکشید تا قسمت نقره ای آزاد شود. با استفاده از پیچ گوشتی پیچ های مشخص شده را بردارید. محل اتصال باتری را تعیین کنید. یک ابزار مناسب را تحت کابل اتصال باتری قرار دهید.

کابل را به آرامی بکشید تا قطع شود. باتری را خارج کنید. محل هارد دیسک را تعیین کنید. ۴ پیچ را با استفاده از یک پیچ گوشتی باز کنید. هارد دیسک را با استفاده از ابزار مناسب به آرامی بلند کنید. هارد دیسک را به طور جداگانه قرار دهید. با استفاده از پیچ گوشتی پیچ روی پوشش فلزی را باز کنی. هارد دیسک را از پوشش فلزی برداشته و جایگزین کنید.

درجه سختی کار :  نسبتا سخت

تعداد مراحل : ۷

زمان مورد نیاز : ۵ تا ۱۵ دقیقه

مرحله اول :

 • اطمینان حاصل کنید که دستگاه از شارژر جدا شده و از برق خارج شده است.
 • با استفاده از پیچ گوشتی تمام ۱۰ پیچ را باز کنید.
 • پنل پشتی لپ تاپ را بردارید.
 • برای خارج کردن پنل پشتی از یک ابزار مناسب استفاده کنید.
آموزش تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش تعویض هارد دیسک Asus Q534U

مرحله دوم :

 • زبانه سیاه و سفید که در کنار قسمت نقره ای رنگ هستند را بکشید و خارج کنید. (در تصویر پایین دیده می شود)
 • به آرامی زبانه ی آبی را بکشید تا قسمت نقره ای آزاد شود.
آموزش تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش تصویری تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش تصویری تعویض هارد دیسک Asus Q534U

مرحله سوم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی پیچ های مشخص شده را بردارید.

آموزش تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش مرحله به مرحله تعویض هارد دیسک Asus Q534U

مرحله چهارم :

 • محل اتصال باتری را تعیین کنید.
 • یک ابزار مناسب را تحت کابل اتصال باتری قرار دهید.
 • کابل را به آرامی بکشید تا قطع شود.
 • باتری را خارج کنید.
تعویض هارد دیسک Asus Q534U

تعویض هارد دیسک Asus Q534U

تعویض هارد دیسک Asus Q534U

تعویض هارد دیسک Asus Q534U

مرحله پنجم :

 • محل هارد دیسک را تعیین کنید.
 • ۴ پیچ را با استفاده از یک پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش تصویری تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش تصویری تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش مرحله به مرحله تعویض هارد دیسک Asus Q534U

آموزش مرحله به مرحله تعویض هارد دیسک Asus Q534U

مرحله ششم :

 • هارد دیسک را با استفاده از ابزاری مناسب به آرامی بلند کنید.
 • هارد دیسک را به طور جداگانه قرار دهید.
راهنمای تعویض هارد دیسک Asus Q534U

راهنمای تعویض هارد دیسک Asus Q534U

راهنمای تعویض هارد دیسک Asus Q534U

راهنمای تعویض هارد دیسک Asus Q534U

مرحله هفتم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی پیچ روی پوشش فلزی را باز کنی.
 • هارد دیسک را از پوشش فلزی برداشته و جایگزین کنید.
راهنمای تصویری تعویض هارد دیسک Asus Q534U

راهنمای تصویری تعویض هارد دیسک Asus Q534U

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>