آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت asustehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29 کار نسبتا سختی است. کاربران می توانند این کار را در منزل خود انجام دهند. در سایت asustehran.com آموزش تعویض مانیتور به صورت گام به گام بررسی می شود. و همانطور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

درجه سختی کار :  متوسط

تعداد مراحل :۱۶

مرحله اول :

 • پوشش لاستیکی در پایین لپ تاپ را بلند کنید .
 • پیچ ۵٫۲ میلیمتری را با پیچ گوشتی بردارید.
آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتورAsus ROG G751JL-BB17T29

مرحله دوم :

 • برای باز کردن پانل مرکزی پشت از یک ابزار فلزی استفاده کنید.
آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله سوم :

 • پیچ ۵ میلی متری را همان طور که در تصویر زیر نشان داده شده به کمک پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله چهارم :

 • درایو نوری را بیرون بکشید.
آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله پنجم :

 • ۱۰ پیچ ۵٫۲ میلی متری که پانل اصلی را در جای خود نگه می دارند و در تصویر نشان داده شده با یک پیچ گوشتی باز کنید.
 • چهار پیچ ۵٫۲ میلی متری که زیر پانل مرکزی قرار دارد را با یک پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله ششم :

 • دو پیچ ۶٫۸ میلی متری را در پشت پانل همانطور که در تصویر نشان داده شده ، با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید .
آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

 

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله هفتم :

 • از ابزاری پلاستیکی برای بلند کردن صفحه کلید از پایه لپ تاپ استفاده کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتورAsus ROG G751JL-BB17T29

مرحله هشتم :

 • صفحه کلید را با دقت بالا ببرید، در غیر اینصورت اتصال دهنده ها ممکن است پاره یا شکسته شوند.
 • با استفاده از یک جفت موچین ، هر یک از چهار کانکتور نوار نشان داده شده در عکس را خنثی کنید .
 • صفحه کلید در حال حاضر به طور کامل قطع شده است و شما هم اکنون می توانید کلید را از کامپیوتر جدا کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله نهم :

 • چهار پیچ نشان داده شده در تصویر را به کمک پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله دهم :

 • چهار پیچ نشان داده شده در تصویر را به کمک پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله یازدهم :

 • بلندگوها در بالای کامپیوتر قرار دارند، در کنار جایی که صفحه به پایه متصل می شود.
 • با استفاده از یک ابزار فلزی، پانل پشتی بالای لپ تاپ را به دقت باز کنید تا بلندگوها را ظاهر کنید.
 • هنگام جداکردن پانل پشتی بالا، مراقب باشید که اتصال چهار پین را از بین نبرید .
آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله دوازدهم :

 • اتصال چهار پیچ را قطع کنید و پانل پشتی بالا را از کامپیوتر جدا کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله سیزدهم :

 • با دقت اتصال پین نشان داده شده در عکس را قطع کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله چهاردهم :

 • چهار پیچ ۶٫۸ میلی متری را که مانیتور را در جای خود نگه میدارند بااستفاده از پیچ گوشتی باز کنید .
آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله پانزدهم :

 • حفاظ فلزی را از لپ تاپ بردارید تا دو پیچ دیگر را در هر طرف لپ تاپ مشاهده کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

 

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله شانزدهم :

 • چهار پیچ باقی مانده ۶٫۸ میلی متری را با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید.
 • مانیتور در حال حاضر آزاد است و می تواند از لپ تاپ جدا شود.
آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض مانیتور Asus ROG G751JL-BB17T29

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>