آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت asustehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29 کار نسبتا آسانی است. کاربران می توانند این کار را در منزل خود و در مدت زمانی حدود ۳۵ تا ۴۰دقیقه انجام دهند. در سایت asustehran.com آموزش تعویض باتری به صورت گام به گام بررسی می شود. و همانطور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

درجه سختی کار : متوسط

تعداد مراحل : ۱۸

زمان مورد نیاز :۳۵ تا ۴۰ دقیقه

مرحله اول :

 • پوشش لاستیکی در پایین لپ تاپ را بلند کنید.
 • پیچ ۵٫۲ میلیمتری را با پیچ گوشتی بردارید.
آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله دوم :

 • برای باز کردن پانل مرکزی پشت از یک ابزار فلزی استفاده کنید.
آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله سوم :

 • برای باز کردن پیچ ۵ میلی متری که در تصویر زیر نشان داده شده است از پیچ گوشتی کمک بگیرید.
آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله چهارم :

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتریAsus ROG G751JL-BB17T29

مرحله پنجم :

 • چهار پیچ تعبیه شده در تصویر زیر را با کمک پیچ گوشی باز کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله ششم :

 • چهار پیچ ۸٫۵ میلی متری که در عکس  برجسته شده با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید .
آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله هفتم :

 • بلندگوها در بالای لپ تاپ قرار دارند، در کنار جایی که صفحه به پایه متصل می شود.
 • با استفاده از یک ابزار فلزی، قاب پشتی بالا را به دقت باز کنید تا بلندگوها را ظاهر کنید.
 • هنگام جداکردن پانل پشتی بالا، مراقب باشید که اتصال چهار پین را از بین نبرید .
آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله هشتم :

 • اتصال چهار پین را قطع کنید و پانل پشتی بالا را از کامپیوتر جدا کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتریAsus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله نهم :

 • ۱۰ پیچ ۵٫۲ میلیمتری که پانل اصلی را در جای خود نگه می دارند و در تصویر نشان داده شده با یک پیچ گوشتی باز کنید.
 • چهار پیچ ۵٫۲ میلی متری زیر پانل مرکزی را که در عکس دیده می شود را با یک پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله دهم :

 • دو پیچ ۶٫۸ میلی متری را در پشت پانل، همانطور که در تصویر نشان داده شده است را با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله یازدهم :

 • از ابزار باز کردن پلاستیکی برای بلند کردن صفحه کلید از پایه لپ تاپ استفاده کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتریAsus ROG G751JL-BB17T29

مرحله دوازدهم :

 • صفحه کلید را با دقت بالا ببرید، در غیر اینصورت اتصال دهنده ها ممکن است پاره یا شکسته شوند.
 • با استفاده از یک جفت موچین ، هر یک از چهار کانکتور نوار نشان داده شده در عکس را خنثی کنید .
 • صفحه کلید در حال حاضر به طور کامل قطع شده است و شما هم اکنون می توانید کلید را از کامپیوتر جدا کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله سیزدهم :

 • با دقت اتصال پین نشان داده شده در عکس را قطع کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله چهاردهم :

 • چهار پیچ ۶٫۸ میلی متری را که مانیتور را در جای خود نگه می دارند با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید .
آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتریAsus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله پانزدهم :

 • حفاظ فلزی را از لپ تاپ بردارید تا دو پیچ دیگر را در هر طرف لپ تاپ مشاهده کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله شانزدهم :

 • چهار پیچ باقی مانده ۶٫۸ میلی متری را با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید.
 • مانیتور در حال حاضر آزاد است و می تواند از لپ تاپ جدا شود.
آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش مرحله به مرحله تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله هفدهم :

 • دو پیچ ۵٫۴ میلی متری را با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید .
 • اتصالی که باتری را به مادربرد متصل می کند قطع کنید .
آموزش گام به گام تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش گام به گام تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش گام به گام تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش گام به گام تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش گام به گام تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش گام به گام تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

مرحله هجدهم :

 • حالا باتری می تواند از لپ تاپ خارج شود.
آموزش گام به گام تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش گام به گام تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش گام به گام تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

آموزش گام به گام تعویض باتری Asus ROG G751JL-BB17T29

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>