برچسب: راهنمای تصویری تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت asustehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

آموزش تعویض فنASUS ROG G75VX-BHI7N11 کار نسبتا آسانی است. کاربران با کمی سختی می توانند این کار را در منزل خود و در مدت زمان ۲۰دقیقه انجام دهند. در سایت asustehran.com آموزش تعویض فن به صورت گام به گام بررسی می شود. و همانطور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

درجه سختی کار : متوسط

تعداد مراحل :۱۱

زمان مورد نیاز :۲۰ دقیقه

مرحله اول :

 • با استفاده از یک پیچ گوشتی، ۶ پیچ در لبه لپ تاپ را بردارید.
 • قاب پشت را که توسط یک پیچ نگه داشته شده است بردارید. ابتدا پوشش را در لبه ای که یک پیچ دارد بلند کنید، سپس بقیه لبه ها را به آرامی بکشید تا پوشش را بردارید.
 • باتری را با کشیدن سوئیچی که در تصویر نشان داده شده و کشیدن باتری خارج کنید.
آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

 

مرحله دوم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی، ۱۱ پیچی که در تصویر با دایره نشان داده شده اند را باز کنید. آنها باید بر روی لپ تاپ بابرچسب هایی مانند حرف A نشان داده شوند.
 • پیچ با برچسب C را باز کنید.
آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

مرحله سوم :

 • ۵ پیچ که در تصویر با دایره نشان داده شده و در جایی که بسته باتری قرار گرفته است، باز کنید.

آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

مرحله چهارم :

 • دی وی دی ROM در کنار دستگاه را با کشیدن آن جدا کنید.
 • در صورت لزوم، از ابزار پلاستیکی استفاده کنید.
آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

مرحله پنجم :

 • سه پیچ را که  در محل دی وی دی Rom بود، بر روی صفحه نمایش لپ تاپ، باز کنید.
آموزش تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

مرحله ششم :

 • با گرفتن کاور لپ تاپ در هر دو طرف و کشیدن آن، به صورت عمودی کاور لپ تاپ را تکان دهید و از پشت صفحه بکشید.
 • یک کابل اتصال پوشش به لپ تاپ، وجود دارد که در در تصویر ۲ نشان داده شده است.
 • کابل را با قطع کردن اتصالات سفید که در تصویر ۳ نشان داده شده است ، جدا کنید.
آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

مرحله هفتم :

 • دو پیچ کوچکتر و دو پیچ سیاه بزرگتر روی هر لولایی که صفحه لپتاپ بر روی کامپیوتر قرار دارد، وجود دارد با پیچ گوشتی، تمام چهار پیچ بزرگ را باز کنید.
 • یک پیچ در هر دو طرف صفحه کلید ، در کنار لولاهای صفحه نمایش وجود دارد، هر دو پیچ را باز کنید.
آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

مرحله هشتم :

 • اکنون می توانید صفحه کلید را جدا کنید. به سادگی از پشت برگردانید و آن را کنار بگذارید.
 • در جدا کردن صفحه کلید، با توجه به اینکه ۵ کابل وجود دارد که مادربورد را به صفحه کلید وصل می کند (مکان های پورت مادربرد در تصویر ۲ نشان داده شده است) احتیاط کنید.
 • کابل ها باید به دقت از اطراف مادربرد جدا شوند، با باز کردن چفتی که روی پرت قرار دارد و کشیدن نوار به بیرون.
آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش مرحله به مرحله ی تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

مرحله نهم :

 • بلندگوهای سیاه را در گوشه پایین لپ تاپ مانند شکل زیر تعیین کنید .
 • چهار پیچ نگهدارنده بلندگوها را باز کنید.
آموزش گام به گام تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش گام به گام تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش گام به گام تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش گام به گام تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

مرحله دهم :

 • فن دوم را با باز کردن سه پیچ سیاه که در تصویر با رنگ قرمز مشخص شده است جدا کنید .
 • کابل های رنگی را با کشیدن اتصال از پورت، به سمت چپ خود جدا کنید.
آموزش گام به گام تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش گام به گام تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

مرحله یازدهم :

 • فن ها را با دقت به سمت بالا و به سمت راست بکشید (در تصویر پایین نشان داده شده است).
 • توجه داشته باشیدکه نواری وجود دارد که فن را درسینک حرارتی نگه می دارد.
آموزش گام به گام تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11

آموزش گام به گام تعویض فن ASUS ROG G75VX-BHI7N11