برچسب: راهنمای تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

 

مقدمه

خرابی صفحه نمایش های ال سی دی اجتناب ناپذیر بوده و به راحتی می شکنند. این صفحه نمایش ها در لپ تاپ ها بیشترین آسیب ها و خرابی ها را دارند، از این رو دانستن و آشنایی با نحوه ی تعویض آنها خوب است.

مرحله ۱ کاور صفحه کیبورد

 

تعویض ال سی دی Asus X551CA مرحله 1

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

 

  • دو پیچ میانی  ۹٫۵ mm #0 را از لبه ی بالایی و پیچ میانی  ۹٫۵ mm #0را از لبه ی سمت راست کیس کامپیوتر با پیچ گوشتی  باز کنید.
  • دو پیچ  ۴٫۳ mm #0 را از گوشه های بالایی کیس با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید.
  • پیچ  ۱۷٫۵ mm #0را از لبه ی سمت چپ کیس با استفاده از پیچ گوشتی   باز کنید.
  • سه پیچ  ۱۷٫۱ mm #0 را از لبه ی زیرین کیس با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید.

مرحله ۲

تعویض ال سی دی Asus X551CA مرحله 2

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

از ابزار بازکننده ی پلاستیکی برای جداسازی کاور صفحه ی کیبورد از کاور پایینی استفاده کنید. برای انجام این کار باید ابزار بازکننده ی پلاستیکی را مابین کاور صفحه کیبورد و کاور پایینی قرار داده و سپس در امتداد لبه ها حرکت دهید و به سمت بالا بکشید تا باز شود.

مرحله ۳

 

تعویض ال سی دی Asus X551CA مرحله 3

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

سه نوار متصل کننده ی کاور صفحه کیبورد به کاور پایینی را مشخص کنید.

مرحله ۴

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

لپ تاپ را برای دسترسی به نوارها وارونه کنید.

هر یک از نوارها را با حرکت دادن فلپ کوچک سفید رنگ پلاستیکی باز کنید و به آرامی نوار را بیرون بکشید.

مرحله ۵

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

حالا که نوار ها را از کاور پایینی جدا کرده اید با دقت کاور صفحه کیبورد را باز کنید. زمانی که این کاور را برداشتید آن را در جایی امن و عاری از رطوبت بگذارید، از این رو آسیبی به این کاور وارد نمی شود.

مرحله ۶ هارد درایو

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

سه پیچ  ۵٫۵ mm #0 را با اسنفاده از پیچ گوشتی  باز کنید.

مرحله ۷

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

زمانی که پیچ ها را باز کردید، انگشتانتان را روی گوشه های سمت چپ گذاشته و هارد درایو را به سمت لبه ی سمت راست لپ تاپ فشار دهید (مطابق تصویر).

مرحله ۸

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

زمانی که هارد درایو آزاد شد آن را از حفره داخلی اش جدا کنید.

مرحله ۹ اسپیسر (جداکننده)

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

برای باز کردن پیچ  ۵٫۵ mm #0 که اسپیسر را در جایش نگه می دارد از پیچ گوشتی  استفاده کنید.

مرحله ۱۰

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

اسپیسر را از لپ تاپ با به آهستگی سر دادنش به سمت لبه ی سمت راست لپ تاپ جدا کنید.

مرحله ۱۱ کارت وای فای

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

برای باز کردن پیچ  ۳٫۲ mm #0 که کارت وای فای را به مادربورد متصل می کند از پیچ گوشتی  استفاده کنید.

مرحله ۱۲

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

کارت وای فای را به آهستگی با حرکت دادنش به سمت لبه ی سمت راست لپ تاپ از مادربورد جدا کنید.

مرحله ۱۳

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

هر یک از دو اتصال دهنده ی آنتنی کوچک را با جداسازی یک سیم به طور همزمان باز کنید. هر یک از سیم ها باید به راحتی از کارت وای فای جدا شوند.

مرحله ۱۴ باتری

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

باتری را از لپ تاپ با ایجاد فشار بر دو انتهای لپ تاپ و بیرون کشیدن آن از کیس جدا کنید.

مرحله ۱۵ مادربورد

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

با استفاده از پیچ گوشتی نه پیچ  #۰ ۵٫۵ mm را که مادربورد را در جایش نگه می دارند باز کنید.

مرحله ۱۶

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض-ال-سی-دی-لپ-تاپ-asus-x551ca

تعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CAتعویض ال سی دی Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CAاکنون دو سیمی را که به مادربورد متصل اند مشخص کنید.

مرحله ۱۷

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

این سیم ها را با براحتی کشیدن آنها در جهت موازی با سطح مادر بورد جدا کنید.

این سیم ها بسیار شکننده اند. از با دقت کشیدن آنها مطمئن باشید تا نشکنند و پاره نشوند!

مرحله ۱۸

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

اتصال صفحه نمایش ال سی دی را با به آرامی کشیدن سیم متصل به آن جدا کنید.

هر نوار (چسبی) را که ممکن است نگهدارنده ی اتصال باشد به آرامی بلند کنید.

مرحله ۱۹

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

مادربورد را به آرامی به سمت بالا بکشید تا از کیس جدا شود.

مرحله ۲۰ لبه (قاب) جلویی صفحه نمایش

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

هر دو لولایی را که مانیتور را به کاور صفحه ی پایینی متصل می کنند مشخص کنید.

مرحله ۲۱

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

از پیچ گوشتی  برای باز کردن دو پیچ  ۴٫۸ mm روی لولای سمت راست و یک پیچ ۰ ۴٫۸ mm روی لولای سمت چپ استفاده کنید.

مرحله ۲۲

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

زمانی که پیچ ها را باز کردید، مانیتور باید به راحتی از کاور صفحه ی پایینی بلند (جدا) شود.

مرحله ۲۳

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

دو چسبی را که نگهدارنده ی پیچ هایی هستند که قاب جلویی را در جایش حفظ می کند مشخص کنید.

مرحله ۲۴

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

از یک موچین برای برداشتن این چسب ها استفاده کنید.

گرفتن این چسب ها با موچین می تواند کار سختی باشد از این رو زمانی که در تلاش برای برداشتن آنها هستید دلسرد نشوید!

مرحله ۲۵

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

زمانی که چسب ها را برداشتید، دو پیچی که قاب جلویی را در جایش نگهداشتند نمایان می شوند.

نظر بدهید

مرحله ۲۶

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

از پیچ گوشتی  بای بازکردن این دو پیچ  ۴٫۸ mm #0 استفاده کنید.

مرحله ۲۷

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

زمانی که پیچ ها را بیرون کشیدید، قاب جلویی آماده است تا بازش کنید.

ابزار بازکننده ی پلاستیکی را مابین قاب های جلویی و پشتی قرار داده و آن را در امتداد کناره ها حرکت دهید تا با بالا کشیدنش بازش کنید.

در صورت لزوم به آرامی از دست ها استفاده کنید تا قاب جلویی را از قاب پشتی جدا سازید.

مرحله ۲۸

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

زمانی که قاب جلویی از قاب پشتی جدا شد، قاب جلویی براحتی از ال سی دی بلند و جدا می شود.

مرحله ۲۹ ال سی دی

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

دوازده پیچ  ۳٫۲ mm #0 را که ال سی دی را در جایش نگه می دارند مشخص کنید.

مرحله ۳۰

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

از پیچ گوشتی برای باز کردن این دوازده پیچ استفاده کنید.

مرحله ۳۱

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

زمانی که این دوازده پیچ را باز کردید، ال سی دی را بلند کنید تا سیم متصل کننده ی قاب پشتی به ال سی دی نمایان شود.

مرحله ۳۲

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

به آرامی سیم را از قاب پشتی باز کنید تا بتوانید ال سی دی را حرکت دهید.

نظر بدهید

مرحله ۳۳

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

زمانی که ال سی دی را حرکت دادید، نواری را که به پشت ال سی دی متصل است مشخص کنید.

مرحله ۳۴

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

به آرامی نوار را بکشید تا آن را از ال سی دی جدا کنید.

مرحله ۳۵

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

تعویض ال سی دی لپ تاپ Asus X551CA

  • حالا که نوار را از پشت ال سی دی جدا نموده اید با دقت ال سی دی را از لپ تاپ جدا کنید.
  • حالا میتوانید ال سی دی جدید را با ال سی دی قدیمی و خراب جایگزین کنید و مراحل را به صورت برعکس انجام داده و لپ تاپ را ببندید.
  • امیدواریم این مقاله در این زمینه به شما کمک کرده باشد .