برچسب: راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

 

درجه سختی کار : در حد متوسط

تعداد مراحل : ۱۰ مرحله

زمان مورد نیاز : ۵ دقیقه

 

 

مقدمه

در اینجا دستورالعملی وجود دارد که چگونگی جدا سازی و تعویض داتر بورد ( بورد ثانویه ) را توسط نمایندگی ایسوس در تهران توضیح میدهیم. به منظور جلوگیری از شورت شدن مدار , قبل از کارکردن روی داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0  , اطمینان حاصل کنید که باتری به صورت کامل جدا شده است. مواظب باشید که اجزائ داخلی را خراب نکنید. همچنین مراقب پیچها و اجزائ ریز ایسوس زن پد S 8.0 باشید و آنها را برچسب گذاری کنید.

مرحله ۱ : باتری

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

برای بلند کردن قاب نقره ای ایسوس زن پد S 8.0 از قسمت پشتی از ابزار پلاستیکی استفاده کنید.

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

ابزار را در اطراف دستگاه به کار گیرید تا بخش پشتی آزاد شود.

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

مرحله ۲

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

با برداشتن فلپ سفید نگهدارنده از روی اتصالات ZIF , کابلهای روبانی را جدا کنید , سپس کابل روبان  ایسوس زن پد S 8.0 را بردارید.

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

چون کابلهای روبانی به سادگی می شکنند , آنها را نپیچانید.

مرحله ۳

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

با استفاده از دو ابزار اهرمی پلاستیکی , و بلند کردن اتصال باتری از دستگاه ,  باتری را از دستگاه جدا کنید.

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

راهنمای تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

مرحله ۴

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

همه ۹ پیچ  ۱٫۵ mm #00 را جدا کنید.

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

به آرامی باتری ایسوس زن پد S 8.0 را از دستگاه بیرون بیاورید.

مرحله ۵  داتر بورد

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

برای جدا کردن کابلهای روبانی , با استفاده از یک ابزار اهرمی پلاستیکی , فلپ نگهدارنده سفید را از اتصالات ZIF جدا کنید.

مرحله ۶

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

آموزش تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

با استفاده از دو موچین , به آرامی نوار روی کابل روبانی را بیرون بکشید.

مرحله ۷

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

با استفاده از دو موچین , به آرامی کابل روبانی را از اتصالات جدا کنید.

مرحله ۸

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

با استفاده از دو موچین , به آرامی اتصالات را از اسلات زرد جدا کنید.

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

مرحله ۹

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نوار نگهدارنده ای که داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0 را به صفحه فلزی زیر باتری متصل می سازد را قطع کنید .

مرحله ۱۰

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

با استفاده از سر پیچ گوشتی های  پیچهای باقیمانده ۱٫۵ میلی متری در داتر بورد را جدا کنید.

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

نحوه تعویض داتر بورد ایسوس زن پد S 8.0

به آرامی داتر بورد را از دستگاه خارج کنید.

امیدواریم این مطلب از نمایندگی ایسوس تهران شما را در این زمینه کمک کرده باشد .