آموزش تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

 

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت asustehran.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

آموزش تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA کار آسانی است. کاربران می توانند این کار را در منزل خود در مدت زمان ۱۵دقیقه انجام دهند. در سایت asustehran.com آموزش تعویض فن به صورت گام به گام بررسی می شود. و همانطور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

درجه سختی کار : آسان

تعداد مراحل : ۶

مدت زمان :۱۰ دقیقه

مرحله اول :

 • ۱۰ پیچ ۱۰ میلیمتری که روی قاب پشتی لپ تاپ قرار دارد را به کمک پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

مرحله دوم :

 • یک ابزار فلزی را بین قاب پشتی و لپ تاپ قرار دهید.
 • به آرامی در اطراف لبه ها حرکت کنید تا قاب پشتی را به طور کامل از بدنه اصلی جدا کنید.
 • به آرامی قاب پشتی را بلند کنید.
آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

مرحله سوم :

 • یک ابزار اهرم مانند را همانند شکل زیر در زیر قطعه قرار دهید.
 • زبانه آبی را برای حذف کابل بکشید.
آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

مرحله چهارم :

 • سه پیچ ۵ میلیمتری را باز کنید.
 • تنها پیچ ۶ میلیمتری را باز کنید.
آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

مرحله پنجم :

 • از ابزار فلزی استفاده کنید تا ۸ پین متصل کننده سفید را از مادربرد بیرون بکشید.
 • به آرامی اتصال دهنده را از مادربرد بیرون بکشید.
آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

مرحله ششم :

 • از ابزاری پلاستیکی استفاده کنید تا سه سیم سیاه را از باتری جدا کنید.
 • باتری را از کامپیوتر بکشید و خارج کنید.
آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش تصویری تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

مرحله هفتم :

 • ۶ پیچ ۵ میلی متر را باز کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش مرحله به مرحله تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش مرحله به مرحله تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش مرحله به مرحله تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

مرحله هشتم:

 • سر۳ پین اتصال دهنده  را با استفاده از موچین بگیرید.
 • متصل کننده ها را از مادربورد به آرامی بلند کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش مرحله به مرحله تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش مرحله به مرحله تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش مرحله به مرحله تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش مرحله به مرحله تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش مرحله به مرحله تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

مرحله نهم :

 • فن را ازمادربرد با دقت بردارید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

آموزش مرحله به مرحله تعویض فن ASUS Transformer Book Flip TP500LA

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>